نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده34
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو

خود هیپنوتیزم ترک اعتیاد:

در این خود هیپنوتیزم با ایجاد تنفر درونی نسبت به مواد مخدر از آن ها دوری می کنید نتیجه در این خود هیپنوتیزم منوط به خواست درونی شما نسبت به ترک اعتیاد از طرف شما می باشد ولی برای شخصی که بخواهد ترک این عادت را داشته باشد بسیار مؤثر است و ما به صورت رایگان این خدمت را ارائه می دهیم و یک صلوات در راه خدا کفایت ما را می کند.